fonds berger logo
Fonds Berger is een fonds in oprichting en beheerd de nalatenschap van de heer Berger.
Oud Shell man en bevlogen scheikundige en autodidact.
Het fonds heeft tot doel projecten te ondersteunen met hoog futuristische waarden, waarmee de aanvrager zichzelf en de wereld zal gaan overtreffen. Projecten moeten een duidelijke positieve impact hebben op mens en milieu.
Aanvragen voor een bijdragen moeten aan de volgende eisen voldoen:

1) Cofinanciering.
2) Snijvlak tussen duurzaamheid en techniek waarbij techniek de overhand heeft.
3) Maximaal 10.000 euro.
4) Minimaal 1000 euro.
5) Tenminste 1 school betrokken is bij het project.
6) Project een looptijd heeft van minimaal 6 maanden.

Aanvragen kunnen schriftelijk worden gestuurd naar
Fonds Berger
Nicolaas Maesstraat 178
Amsterdam


Aanvragen worden 1x per jaar behandeld.
Insturen van aanvragen voor 1 augustus van lopende jaar.
U krijgt schriftelijke bevestiging van ontvangst.